Select By ID

Select by ID

Select Similar

Select Similar Tool

Select Object Type

Select Object Type Tool

Select Object Layer

Select Object Layer Tool

Select Only Text Tool

Select Only Text Tool

Select In Group

Select In Group Tool

Select From Group

Select From Group Tool

Select By Type

Select By Type Tool

Select By Print Color

Select By Print Color Tool

Select By Layers

Select By Layers Tool